Wszystko co musisz wiedzieć o zamówieniach publicznych

Co to są zamówienia publiczne? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby móc je realizować? Na co zwróć uwagę i z jakimi dokumentami się zapoznać? Sprawdź!

 

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne mogą dotyczyć usług, robót budowalnych i dostaw. Mogą je realizować osoby prawne, fizyczne, ale również jednostko bez osobowości prawnej – np. fundacje. Ponieważ zamówienia publiczne są częścią publicznych finansów, wiążą się z nimi specyficzne uwarunkowania prawne. W sposób dokładne kwestie te reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

Inne ważne dokumenty

Wymienione powyżej Prawo zamówień publicznych nie jest jednak jedynym dokumentem, którego treść warto poznać przez podjęciem starania się o otrzymanie zamówienia publicznego. Dodatkowe informacje prawne można znaleźć w kodeksach (prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, spółek handlowych) i ustawach (o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o finansach publicznych). W zależności od profilu naszej działalności i specyfiki zlecenia niemniej ważne aspekty prawne mogą znajdować się np. w prawie budowlanym itp. Szczegółowych dokumentach.

Podstawowy warunek przystąpienia do zamówień publicznych

Ponieważ zamówienia publiczne realizowane są z finansów publicznych, dotyczą ich bardziej rygorystyczne wytyczne niż rodzajów zamówień. Bardzo ważnym elementem mającym wpływ na pozytywną decyzję o tym czy zamówienia publiczne zostaną danemu podmiotowi przyznane jest wiarygodność. Chodzi o gwarancję tego, że zlecenia finansowane z publicznych pieniędzy zostanie nie tylko zrealizowane, ale też zrealizowane we właściwy sposób i w wyznaczonym terminie.

Jak ustalana jest wiarygodność

W ustalaniu wiarygodności, która ma kluczowe znaczenia dla decyzji o powierzeniu realizacji zamówienia publicznego, bierze się pod uwagę kilka czynników. Czas istnienia na rynku potencjonalnego wykonawcy, jakość realizacji jego dotychczasowych zleceń czy ogólna sytuacja ekonomiczna to podstawowe kryteria mające wpływ na wybór przyszłego realizatora zamówienia publicznego.