Działaj!

Poszukując odpowiedniego stanowiska dla siebie często przeglądamy setki, a nawet tysiące ofert. Poszukujemy firm, które mogłyby się zainteresować naszym życiorysem. Czy jednak mamy co zaprezentować w naszym CV? Czy wykazaliśmy odpowiedni dużo zaangażowania i determinacji w podjętą naukę i własne kwalifikacje?

Jeśli nie mamy sobie czego zarzucić, możemy spokojnie wypłynąć na przysłowiowe morze. Złapać wiatr w żagle i odnaleźć ląd, miejsce gdzie zatrzymamy się na dłużej.

Czy słyszałeś pytanie jakie są predyspozycje zawodowe? Czy wiesz co autor ma na myśli? Często przysłonięci chęcią zdobycia wybranego czemu próbujemy uzyskać go za wszelką cenę, nawet nie zważając na nasze zdolności, możliwości. Niekiedy po prostu kilku kroków nie da się przeskoczyć, nasza psychika czy też organizm nie pozwalają na podjęcie kolejnych kroków. W tym przypadku musimy się pogodzić z niewielkim niepowodzeniem i poszukiwać dalej, czegoś co będzie nas unosiło w powietrzu.

Wiele osób wciąż powtarza, by dobrze wykonywać swoją pracę po prostu musimy ją lubić, poświęcać jej uwagę i swoje zainteresowanie. Rozwijać potrzebne umiejętności, nie można spocząć na laurach i czekać, że samo coś spłynie. Ktoś nas sam odnajdzie, ogromna konkurencja na rynku pracy zmusza nas do ciągłego działania. NI=ie marnujmy czasu, wiele osób biegnie z nami do naszego celu, nikt nie chce zostać na końcu i czekać jak kolejna osoba zdobywa nasze punkty. Niestety często zapominamy o naszym zorganizowaniu i upadamy na pierwszym lepszym zakręcie, mając pretensje nie do siebie, lecz do całego świata.