Prognozy rynku walutowego. Czym jest odwrócona krzywa dochodowości?

O czym świadczy odwrócona krzywa dochodowości

Krzywa dochodowości to graficzne odwzorowanie zależności, jakie zachodzą pomiędzy wysokością oprocentowania depozytu bądź pożyczki a terminem jej zapadalności dla danej transakcji. Zgodnie z oczekiwaniami wysokość oprocentowania powinna rosnąć wraz z mijającym czasem. Przebieg krzywej dochodowości może być wyjaśniony poprzez następujące teorie: oczekiwań, segmentacji rynku, preferencji płynności oraz preferowanego habitatu. Ponieważ struktura oprocentowania jest zmienna, zmienia się też kształt i położenie krzywej. Wyróżnia się przesunięcie, zmianę nachylenia i zmianę krzywizny. Jeśli krzywa dochodowości jest odwrócona, tzn. struktura stóp procentowych ma charakter malejący, może to świadczyć o recesji rynku gospodarczego.

Prognozy rynku walutowego

Specjaliści prognozują, jak będą zachowywały się waluty na rynku na podstawie wielu czynników, gospodarczych, politycznych i społecznych. Na podstawie prognoz można zdecydować o tym, aby zainwestować w jakąś walutę obcą albo przeciwnie, jak najszybciej się jej pozbyć. Prognozy w nielicznych przypadkach bywają omylne, ale generalnie można na nich polegać.