Kontrakty terminowe i forex Bossa. Krótka charakterystyka kontraktów terminowych

Kontrakty terminowe i forex

Kontrakt terminowy to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, w której jedna ze stron zobowiązuje się do nabycia, a druga do sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego, czyli wartości ekonomicznych, które można wyliczyć w niebudzący wątpliwości sposób. Mogą to być waluty, akcje czy indeksy giełdowe. Transakcja ma się odbyć w ściśle określonym, przyszłym czasie. Kontrakty terminowe wykorzystuje się głównie jako formę zabezpieczenia przed ryzykiem, że w przyszłości wartość instrumentu bazowego ulegnie zmianie.

Kontrakty terminowe Bossa, inne źródła

Jeśli interesują się szczegółowe, poparte przykładami informacje dotyczące kontraktów terminowych, wiele wartościowych źródeł dostępnych jest zarówno w Internecie, jak i w tradycyjnej formie. Warty przyswojenia jest kurs giełdowy o tematyce kontraktów dostępny na stronie bossa. pl w dziale edukacja. Warto też przeczytać książkę “Kontrakty terminowe i Forex” autorstwa Grzegorza Zalewskiego. Jest to zaktualizowana wersja książki “Kontrakty terminowe w praktyce”, popularnego podręcznika dla osób, które pragną zapoznać się z podstawami działań na rynku terminowym.