Executive Outplacement – wyjątkowe wsparcie dla kluczowego personelu

Szeroko rozumiana restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie omija także i tych pracowników, którzy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. Specjaliści i menagdżerowie – bo o nich mowa – również są narażeni na skutki branżowych przekształceń. Dotykają one zwłaszcza tych osób, które spełniają się zawodowo w niszowych specjalizacjach.

Executive Outplacement.- specjalistyczne wsparcie eksperta

Wsparcie zawodowe zwalnianych ekspertów i specjalistów wymaga specyficznego podejścia i nie ogranicza się wyłącznie do podstawowych zadań rekrutacyjnych. Rolą tego procesu, który roboczo nosi nazwę Executive Outplacement, jest zabezpieczenie interesów obu stron, to jest pracownika i jego pracodawcy. W ten sposób specjalista lub menager może rozstać się ze swą dotychczasową firmą na bardzo korzystnych warunkach.

Specjalistyczne doradztwo HR – na czym polega?

Wsparcie specjalistyczne w zakresie Executive Outplecement opiera się głównie na indywidualnym podejściu do wybranego pracownika. Polega ono przede wszystkim na:

– zdefiniowaniu własnego potencjału zawodowego z uwzględnieniem czynników panujących na aktualnym rynku pracy,

– wsparciu zawodowym w budowie własnej marki, która jest istotna z punktu widzenia nowych, potencjalnych pracodawców,

– wsparciu w zakresie budowy własnego profilu zawodowego, również w obrębie szeroko rozumianych mediów społecznościowych,

– pomocy psychologicznej w radzeniu sobie w zupełnie nowej sytuacji zawodowej,

– indywidualnym wsparciu doradczym.

Executive Outplacement.i jego wpływ na relację pracodawca – pracownik

Cechą charakterystyczną procesu Executive Outplacement jest wsparcie nie tylko samego pracownika, ale też relacji pomiędzy nim i Zarządem. W ten sposób zmniejsza się wpływ negatywnych doświadczeń na relacje w tym obszarze, z uwzględnieniem możliwości współpracy w późniejszym czasie. Budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy jest szczególnie ważna z punktu widzenia pozyskiwania nowych specjalistów, być może poleconych przez poprzednich pracowników.

Niekończący się potencjał Executive Outplacement.

Opisywany proces zda swój egzamin wyłącznie wtedy, gdy za jego prowadzenie odpowiedzialni będą specjaliści z branży. Integra to zespół profesjonalistów, których rolą jest wsparcie kontaktów pomiędzy pracownikami i pracodawcą w obszarze outplacement. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.integra-consulting.pl/oferta/narzedzia-doradztwo-hr/restrukturyzacja-i-outplacement/.

Podsumowując – indywidualne podejście do relacji zawodowych to inwestycja w przyszłość. Powinni z niej skorzystać zarówno sami pracownicy, jak i ich pracodawcy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą szkoleniową Integra-rekrutacje.pl