Szkolenie Forex Kraków. Rynek Forex co to jest?

Rynek Forex co to jest?

Forex jest największym na świecie rynkiem walutowym o charakterze hurtowych. W jego ramach banki, międzynarodowe korporacje, rządy i inne instytucje z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut, dwadzieścia cztery godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Otwarcie giełdy następuje w poniedziałek o 8 w Sydney, zamknięcie w piątek o 17 w Nowym Jorku. W Polsce start wypada na niedzielę godz. 23, zakończenie w piątek o 22. Transakcje odbywają się przy pomocy sieci telefonicznych, łączy informatycznych i systemów informacyjnych. W przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych Forex nie posiada fizycznej siedziby, jest to zdecentralizowany rynek pozagiełdowy. Ze względu na wysokość przeprowadzanych tam operacji pojedynczy inwestor nie ma zbyt wielkiej szansy na dokonywanie skutecznych manipulacji cenowych.

Szkolenie Forex Kraków

Aby zdobyć bardziej szczegółową wiedzę na temat tego rynku walutowego można wziąć udział w jednym z wielu szkoleń organizowanych zarówno przez firmy specjalizujące się w treningach z zakresu finansów, jak i przez indywidualnego trenera.